3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất
(Upcom)

Công ty Cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất

Nguyên vật liệu / Hóa chất

Công ty Cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất tiền thân là Viện Thiết kế công nghiệp hóa c...

Xem thêm cafef.vn

15,000 0 0%
 • EPS 12 tháng

  -30

 • P/E

  -489.24

 • Giá trị sổ sách

  16,670

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  89.66

 • KLCP lưu hành

  5,977,036

P/E Ngành Nguyên vật liệu / Hóa chất: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp