3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của CTCP Mạ kẽm công nghiệp Vingal - Vnsteel (UpCOM)
(Upcom)

CTCP Mạ kẽm công nghiệp Vingal - Vnsteel (UpCOM)

Nguyên vật liệu / Nguyên vật liệu

Công ty Cổ Phần Mạ Kẽm Công Nghiệp VINGAL-VNSTEEL là một liên doanh giữa Tổng Công Ty Thép...

Xem thêm cafef.vn

21,500 0 0%
 • EPS 12 tháng

  0

 • P/E

  n/a

 • Giá trị sổ sách

  12,590

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  200.49

 • KLCP lưu hành

  9,325,155

P/E Ngành Nguyên vật liệu / Nguyên vật liệu: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp