3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp CIE1 (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp CIE1 (UpCOM)

Công nghiệp / Tổ hợp công nghiệp

Nhằm mở rộng quy mô sản xuất, đáp ứng nhu cầu về thiết bị xây dựng của thị t...

Xem thêm cafef.vn

11,300 0 0%
 • EPS 12 tháng

  -1,870

 • P/E

  -6.03

 • Giá trị sổ sách

  12,300

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  67.80

 • KLCP lưu hành

  6,000,000

P/E Ngành Công nghiệp / Tổ hợp công nghiệp: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp