3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai (UpCOM)

Bất động sản và Xây dựng / Xây dựng

Công ty Cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai được thành lập từ việc cổ phần hóa Xí nghiệp Xây ...

Xem thêm cafef.vn

6,400 +800 14.29%
 • EPS 12 tháng

  590

 • P/E

  10.86

 • Giá trị sổ sách

  12,210

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  13.65

 • KLCP lưu hành

  2,133,271

P/E Ngành Bất động sản và Xây dựng / Xây dựng: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp