3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha (UpCOM)
(Upcom)

Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha (UpCOM)

Y tế / Dược phẩm

Công ty Dược phẩm TW2 được thành lập ngay sau ngày thống nhất đất nước (26/11/1975), với t...

Xem thêm cafef.vn

12,000 +300 2.56%
 • EPS 12 tháng

  800

 • P/E

  15.03

 • Giá trị sổ sách

  11,700

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  218.51

 • KLCP lưu hành

  18,208,800

P/E Ngành Y tế / Dược phẩm: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp