3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và Phát triển đô thị (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và Phát triển đô thị (UpCOM)

Bất động sản và Xây dựng / Xây dựng

Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế và Phát triển Đô thị (CDDC) được thành lập theo Giấy chứng...

Xem thêm cafef.vn

1,500 +100 7.14%
 • EPS 12 tháng

  -370

 • P/E

  -4.09

 • Giá trị sổ sách

  6,680

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  47.26

 • KLCP lưu hành

  31,504,975

P/E Ngành Bất động sản và Xây dựng / Xây dựng: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp