3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng (HNX)
(HNX)

Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng (HNX)

Công nghiệp / Vận hành cảng biển

Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng chính thức hoạt động dưới hình thức CTCP từ ngày 25/07/2014. ...

Xem thêm cafef.vn

27,000 0 0%
 • EPS 12 tháng

  2,780

 • P/E

  9.70

 • Giá trị sổ sách

  17,080

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  2,673.00

 • KLCP lưu hành

  99,000,000

P/E Ngành Công nghiệp / Vận hành cảng biển: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp