3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của CTCP Công trình công cộng Dịch vụ Du lịch Hải Phòng (UpCOM)
(Upcom)

CTCP Công trình công cộng Dịch vụ Du lịch Hải Phòng (UpCOM)

Dịch vụ / Dịch vụ

Tiền thân hình thành Công ty từ phòng Thị chính trực thuộc UBND Thị trấn Đồ Sơn quản lý. Đ...

Xem thêm cafef.vn

2,900 0 0%
 • EPS 12 tháng

  1,960

 • P/E

  1.48

 • Giá trị sổ sách

  13,700

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  5.80

 • KLCP lưu hành

  2,000,000

P/E Ngành Dịch vụ / Dịch vụ: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp