3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh (HNX)
(Upcom)

Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh (HNX)

Công nghiệp / Vận hành cảng biển

Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh được chuyển đổi từ doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước – Công ty ...

Xem thêm cafef.vn

12,400 +300 2.48%
 • EPS 12 tháng

  590

 • P/E

  21.11

 • Giá trị sổ sách

  11,200

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  303.22

 • KLCP lưu hành

  24,453,617

P/E Ngành Công nghiệp / Vận hành cảng biển: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp