3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long (HOSE)
(HSX)

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long (HOSE)

Bất động sản và Xây dựng / Phát triển bất động sản

Công ty Cổ phần Đầu Tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long được Đại Hội đồng Cổ đông sán...

Xem thêm cafef.vn

10,400 -400 -3.7%
 • EPS 12 tháng

  940

 • P/E

  11.06

 • Giá trị sổ sách

  11,510

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  619.65

 • KLCP lưu hành

  59,581,418

P/E Ngành Bất động sản và Xây dựng / Phát triển bất động sản: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp