3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư xây dựng CCIC Hà Nội
(Upcom)

Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư xây dựng CCIC Hà Nội

Bất động sản và Xây dựng / Xây dựng

Tiền thân của Công ty là Công ty Thiết kế kỳ thuật Giao thông vận tải trực thuộc Sở Giao t...

Xem thêm cafef.vn

3,900 0 0%
 • EPS 12 tháng

  120

 • P/E

  33.91

 • Giá trị sổ sách

  11,970

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  3.90

 • KLCP lưu hành

  1,000,000

P/E Ngành Bất động sản và Xây dựng / Xây dựng: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp