3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Cảng An Giang (HNX)
(HNX)

Công ty Cổ phần Cảng An Giang (HNX)

Công nghiệp / Vận hành cảng biển

Cảng Mỹ Thới An Giang là DNNN trực thuộc tỉnh An Giang được thành lập theo Quyết định số 6...

Xem thêm cafef.vn

8,000 +600 8.11%
 • EPS 12 tháng

  230

 • P/E

  35.30

 • Giá trị sổ sách

  10,640

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  110.40

 • KLCP lưu hành

  13,800,000

P/E Ngành Công nghiệp / Vận hành cảng biển: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp