3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của CTCP Tổng Công ty Truyền hình Cáp Việt Nam (UpCOM)
(Upcom)

CTCP Tổng Công ty Truyền hình Cáp Việt Nam (UpCOM)

Dịch vụ / Truyền thông

Truyền hình Cáp Việt Nam VTVcab - Đơn vị truyền hình trả tiền duy nhất trực thuộc trực tiế...

Xem thêm cafef.vn

11,200 +300 2.75%
 • EPS 12 tháng

  150

 • P/E

  73.39

 • Giá trị sổ sách

  11,180

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  512.35

 • KLCP lưu hành

  45,745,876

P/E Ngành Dịch vụ / Truyền thông: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp