3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần 471
(Upcom)

Công ty Cổ phần 471

Bất động sản và Xây dựng / Xây dựng chuyên biệt

Công ty Cổ phần 471 được cổ phần hóa từ Công ty đường bộ 471 theo quyết định ngày 25/08/20...

Xem thêm cafef.vn

6,600 -1,000 -13.16%
 • EPS 12 tháng

  0

 • P/E

  n/a

 • Giá trị sổ sách

  0

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  46.20

 • KLCP lưu hành

  7,000,000

P/E Ngành Bất động sản và Xây dựng / Xây dựng chuyên biệt: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp