3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 (HNX)
(HNX)

Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 (HNX)

Bất động sản và Xây dựng / Xây dựng chuyên biệt

Công ty cổ phần xây dựng 1369 được thành lập từ năm 2003 ngành nghề khai thác đá, san lấp ...

Xem thêm cafef.vn

7,400 +400 5.71%
 • EPS 12 tháng

  160

 • P/E

  44.92

 • Giá trị sổ sách

  13,440

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  457.32

 • KLCP lưu hành

  61,799,972

P/E Ngành Bất động sản và Xây dựng / Xây dựng chuyên biệt: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp