3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng công trình giao thông 236 (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng công trình giao thông 236 (UpCOM)

Bất động sản và Xây dựng / Xây dựng

Công ty cổ phần quản lý và xây dựng công trình giao thông 236 tiền thân là Phân khu quản l...

Xem thêm cafef.vn

8,800 +300 3.53%
 • EPS 12 tháng

  0

 • P/E

  n/a

 • Giá trị sổ sách

  0

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  9.89

 • KLCP lưu hành

  1,123,500

P/E Ngành Bất động sản và Xây dựng / Xây dựng: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp