3 năm(2020-2022)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt (UpCOM)

Tài chính / Công ty Chứng khoán

Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt (Viet First Securities Corporation - VFS) được thành...

Xem thêm cafef.vn

22,800 0 0%
 • EPS 12 tháng

  780

 • P/E

  16.93

 • Giá trị sổ sách

  12,410

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  1,725.38

 • KLCP lưu hành

  80,250,000

P/E Ngành Tài chính / Công ty Chứng khoán: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp