3 năm(2020-2022)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty cổ phần VICEM Bao bì Hải Phòng (HNX)
(HNX)

Công ty cổ phần VICEM Bao bì Hải Phòng (HNX)

Nguyên vật liệu / Bao bì

Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng tiền thân là Xí nghiệp Bao bì Xi măng Hải Phòng (th...

Xem thêm cafef.vn

15,000 0 0%
 • EPS 12 tháng

  540

 • P/E

  22.27

 • Giá trị sổ sách

  18,200

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  45.18

 • KLCP lưu hành

  3,012,040

P/E Ngành Nguyên vật liệu / Bao bì: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp