3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu (UpCOM)
(Upcom)

Công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu (UpCOM)

Dịch vụ / Cấp thoát nước

Hệ thống cấp nước của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được hình thành từ những năm đầu của thế kỷ X...

Xem thêm cafef.vn

33,000 0 0%
 • EPS 12 tháng

  2,120

 • P/E

  15.55

 • Giá trị sổ sách

  11,590

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  2,970.00

 • KLCP lưu hành

  90,000,000

P/E Ngành Dịch vụ / Cấp thoát nước: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp