3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương (HOSE)
(HSX)

Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương (HOSE)

Dịch vụ / Cấp thoát nước

Công ty Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương tiền thân là "Trung Tâm Cấp Thuỷ Bình...

Xem thêm cafef.vn

42,500 -500 -1.16%
 • EPS 12 tháng

  3,600

 • P/E

  11.80

 • Giá trị sổ sách

  24,120

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  8,199.10

 • KLCP lưu hành

  192,920,000

P/E Ngành Dịch vụ / Cấp thoát nước: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp