3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (HNX)
(HNX)

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (HNX)

Tài chính / Công ty Chứng khoán

Công ty chứng khoản Bảo Việt là công ty chứng khoán đầu tiên thành lập tại Việt Nam với cổ...

Xem thêm cafef.vn

26,400 +700 2.72%
 • EPS 12 tháng

  2,580

 • P/E

  10.25

 • Giá trị sổ sách

  31,770

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  1,906.08

 • KLCP lưu hành

  72,200,145

P/E Ngành Tài chính / Công ty Chứng khoán: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp