3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Tập đoàn Bảo Việt (HOSE)
(HSX)

Tập đoàn Bảo Việt (HOSE)

Tài chính / BẢO HIỂM

Tập đoàn Bảo Việt được phê duyệt Đề án cổ phần hóa Tổng công ty Bảo hiểm VN theo Quyết địn...

Xem thêm cafef.vn

39,700 -2,200 -5.25%
 • EPS 12 tháng

  2,320

 • P/E

  17.11

 • Giá trị sổ sách

  27,720

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  29,470.21

 • KLCP lưu hành

  742,322,764

P/E Ngành Tài chính / BẢO HIỂM: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp