3 năm(2020-2022)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của CTCP Khoa học Công nghệ Việt Nam
(Upcom)

CTCP Khoa học Công nghệ Việt Nam

Dịch vụ / Dịch vụ tổng hợp

Công ty Busadco thành lập ngày 18/6/2003 theo quyết định số 5884/QĐ-UB của UBND tỉnh BR-VT...

Xem thêm cafef.vn

13,900 0 0%
 • EPS 12 tháng

  5,610

 • P/E

  n/a

 • Giá trị sổ sách

  34,820

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  48.72

 • KLCP lưu hành

  3,505,000

P/E Ngành Dịch vụ / Dịch vụ tổng hợp: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp