3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành (HNX)
(HNX)

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành (HNX)

Dịch vụ / Dịch vụ tổng hợp

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành là đơn vị được cổ phần hóa từ Chi nhánh Cấp nước Bến Th...

Xem thêm cafef.vn

33,500 0 0%
 • EPS 12 tháng

  5,060

 • P/E

  6.62

 • Giá trị sổ sách

  27,680

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  313.56

 • KLCP lưu hành

  9,360,000

P/E Ngành Dịch vụ / Dịch vụ tổng hợp: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp