3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành (UpCOM)

Dịch vụ / Du lịch, khách sạn và giải trí

Công ty CP Dịch vụ du lịch Bến Thành tiền thân là Công ty DVDL Bến Thành, thành lập ngày 0...

Xem thêm cafef.vn

11,000 0 0%
 • EPS 12 tháng

  940

 • P/E

  11.66

 • Giá trị sổ sách

  9,240

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  274.52

 • KLCP lưu hành

  24,956,600

P/E Ngành Dịch vụ / Du lịch, khách sạn và giải trí: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp