3 năm(2020-2022)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của CTCP Công trình Đô thị Bến Tre (UpCOM)
(Upcom)

CTCP Công trình Đô thị Bến Tre (UpCOM)

Bất động sản và Xây dựng / Bất động sản và Xây dựng

CTCP Công trình Đô thị Bến Tre tiền thân là Công ty Công trình Đô thị Bến Tre - doanh nghi...

Xem thêm cafef.vn

12,000 0 0%
 • EPS 12 tháng

  1,590

 • P/E

  6.15

 • Giá trị sổ sách

  14,870

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  43.20

 • KLCP lưu hành

  3,600,000

P/E Ngành Bất động sản và Xây dựng / Bất động sản và Xây dựng: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp