3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa (HOSE)
(HSX)

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa (HOSE)

Năng lượng / Nhiệt điện

Công ty xuất phát là thời điểm Trạm phát điện Turbine khí Bà Rịa được thành lập trực thuộc...

Xem thêm cafef.vn

13,850 -250 -1.77%
 • EPS 12 tháng

  710

 • P/E

  19.53

 • Giá trị sổ sách

  20,060

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  837.73

 • KLCP lưu hành

  60,485,600

P/E Ngành Năng lượng / Nhiệt điện: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp