3 năm(2020-2022)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Bao bì Tiền Giang (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần Bao bì Tiền Giang (UpCOM)

Nguyên vật liệu / Bao bì

Công ty Cổ Phần Bao Bì Tiền Giang tiền thân là Doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Công ty Lư...

Xem thêm cafef.vn

9,000 0 0%
 • EPS 12 tháng

  3,030

 • P/E

  2.97

 • Giá trị sổ sách

  15,200

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  10.71

 • KLCP lưu hành

  1,190,000

P/E Ngành Nguyên vật liệu / Bao bì: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp