3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức (UpCOM)

Bất động sản và Xây dựng / Bê tông thương phẩm

Tiền thân của Công ty CP Bê tông ly tâm Thủ Đức là xưởng Bê tông ly tâm Thủ Đức được thành...

Xem thêm cafef.vn

19,500 -500 -2.5%
 • EPS 12 tháng

  1,260

 • P/E

  15.47

 • Giá trị sổ sách

  38,760

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  125.04

 • KLCP lưu hành

  6,412,291

P/E Ngành Bất động sản và Xây dựng / Bê tông thương phẩm: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp