3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi (UpCOM)
(Upcom)

Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi (UpCOM)

Hàng tiêu dùng / Bia rượu

Công ty CP Bia Sài Gòn-Quảng Ngãi hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh số 340...

Xem thêm cafef.vn

19,000 0 0%
 • EPS 12 tháng

  1,740

 • P/E

  10.93

 • Giá trị sổ sách

  18,550

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  855.00

 • KLCP lưu hành

  45,000,000

P/E Ngành Hàng tiêu dùng / Bia rượu: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp