3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ (UpCOM)
(Upcom)

Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ (UpCOM)

Hàng tiêu dùng / Bia rượu

Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ là đơn vị liên kết với Tổng Công ty cổ phần Bia - Rư...

Xem thêm cafef.vn

10,500 0 0%
 • EPS 12 tháng

  300

 • P/E

  35.32

 • Giá trị sổ sách

  15,920

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  131.25

 • KLCP lưu hành

  12,500,000

P/E Ngành Hàng tiêu dùng / Bia rượu: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp