3 năm(2020-2022)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Sông Lam (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Sông Lam (UpCOM)

Hàng tiêu dùng / Bia rượu

Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam được thành lập ngày 09 tháng 12 năm 2006 có trụ sở ...

Xem thêm cafef.vn

10,000 0 0%
 • EPS 12 tháng

  0

 • P/E

  37.57

 • Giá trị sổ sách

  11,250

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  450.00

 • KLCP lưu hành

  45,000,000

P/E Ngành Hàng tiêu dùng / Bia rượu: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp