3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (HOSE)
(HSX)

Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (HOSE)

Tài chính / Công ty Chứng khoán

Được cấp phép thành lập ngày 26/11/1999, với tên giao dịch: Công ty TNHH Chứng khoán Ngân ...

Xem thêm cafef.vn

58,500 -4,300 -6.85%
 • EPS 12 tháng

  1,630

 • P/E

  35.88

 • Giá trị sổ sách

  24,210

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  11,862.81

 • KLCP lưu hành

  202,783,127

P/E Ngành Tài chính / Công ty Chứng khoán: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp