3 năm(2020-2022)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành (HNX)
(HNX)

Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành (HNX)

Dịch vụ / Thương mại tổng hợp

Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành tiền thân là Công ty Thương mại Dịch vụ Bến Thành (BTS),...

Xem thêm cafef.vn

12,000 0 0%
 • EPS 12 tháng

  840

 • P/E

  14.35

 • Giá trị sổ sách

  12,090

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  37.81

 • KLCP lưu hành

  3,150,747

P/E Ngành Dịch vụ / Thương mại tổng hợp: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp