3 năm(2020-2022)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty cổ phần Thủy điện Buôn Đôn (UpCOM)
(Upcom)

Công ty cổ phần Thủy điện Buôn Đôn (UpCOM)

Năng lượng / Thủy điện

Công ty cổ phần Thủy Điện Buôn Đôn được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh...

Xem thêm cafef.vn

17,700 0 0%
 • EPS 12 tháng

  1,640

 • P/E

  10.77

 • Giá trị sổ sách

  14,870

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  1,153.51

 • KLCP lưu hành

  65,540,346

P/E Ngành Năng lượng / Thủy điện: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp