3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Dịch vụ đô thị Bà Rịa (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần Dịch vụ đô thị Bà Rịa (UpCOM)

Dịch vụ / Dịch vụ tổng hợp

Công ty Cổ phần Dịch vụ đô thị Bà Rịa được thành lập theo Quyết định số 2875/QĐ-UBND ngày ...

Xem thêm cafef.vn

24,800 0 0%
 • EPS 12 tháng

  3,260

 • P/E

  7.61

 • Giá trị sổ sách

  14,150

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  112.64

 • KLCP lưu hành

  4,541,950

P/E Ngành Dịch vụ / Dịch vụ tổng hợp: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp