3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn (HNX)
(HNX)

Công ty cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn (HNX)

Nguyên vật liệu / Bao bì

Công ty cổ phần Vicem bao bì Bỉm Sơn được thành lập ngày 01/07/999, là thành viên của Tổng...

Xem thêm cafef.vn

9,200 -100 -1.08%
 • EPS 12 tháng

  370

 • P/E

  25.10

 • Giá trị sổ sách

  24,690

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  34.96

 • KLCP lưu hành

  3,800,000

P/E Ngành Nguyên vật liệu / Bao bì: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp