3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty cổ phần BOT Cầu Thái Hà (UpCOM)
(Upcom)

Công ty cổ phần BOT Cầu Thái Hà (UpCOM)

Công nghiệp / Phát triển Hạ tầng giao thông

Công ty cổ phần đầu tư BOT cầu Thái Hà được thành lập theo giấy chứng nhận Đăng ký kinh do...

Xem thêm cafef.vn

3,000 -300 -9.09%
 • EPS 12 tháng

  -1,280

 • P/E

  -2.34

 • Giá trị sổ sách

  2,820

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  177.74

 • KLCP lưu hành

  59,246,800

P/E Ngành Công nghiệp / Phát triển Hạ tầng giao thông: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp