3 năm(2020-2022)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty cổ phần Nước sạch Bắc Ninh (UpCOM)
(Upcom)

Công ty cổ phần Nước sạch Bắc Ninh (UpCOM)

Dịch vụ / Cấp thoát nước

Tiền thân cùa Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh là Công ty cấp thoát nước Bắc Ninh được t...

Xem thêm cafef.vn

10,000 0 0%
 • EPS 12 tháng

  760

 • P/E

  13.13

 • Giá trị sổ sách

  10,640

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  375.49

 • KLCP lưu hành

  37,549,391

P/E Ngành Dịch vụ / Cấp thoát nước: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp