3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt Nam
(HSX)

Quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt Nam

Tài chính / Chứng chỉ Quỹ

...

Xem thêm cafef.vn

16,500 0 0%
 • EPS 12 tháng

  0

 • P/E

  0.00

 • Giá trị sổ sách

  0

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  1,650.00

 • KLCP lưu hành

  100,000,000

P/E Ngành Tài chính / Chứng chỉ Quỹ: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp