3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh (HOSE)
(HSX)

Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh (HOSE)

Tài chính / Bảo hiểm phi nhân thọ

Bảo Minh được thành lập ngày 28/11/1994 khởi đầu cho quá trình hình thành thị trường Bảo h...

Xem thêm cafef.vn

26,500 0 0%
 • EPS 12 tháng

  0

 • P/E

  n/a

 • Giá trị sổ sách

  0

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  3,195.51

 • KLCP lưu hành

  120,585,408

P/E Ngành Tài chính / Bảo hiểm phi nhân thọ: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp