3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của CTCP Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh (UpCOM)
(Upcom)

CTCP Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh (UpCOM)

Công nghiệp / Vận tải đường bộ

CTCP Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh đã được tiến hành Đại hội cổ đông thành lập Công ty từ n...

Xem thêm cafef.vn

7,200 0 0%
 • EPS 12 tháng

  0

 • P/E

  n/a

 • Giá trị sổ sách

  0

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  36.00

 • KLCP lưu hành

  5,000,000

P/E Ngành Công nghiệp / Vận tải đường bộ: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp