3 năm(2020-2022)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn (HNX)
(HNX)

Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn (HNX)

Nguyên vật liệu / Khai khoáng và luyện kim

Công ty khoáng sản Bắc Kạn được thành lập theo Quyết định số 312/QĐ-UB của UBND tỉnh Bắc K...

Xem thêm cafef.vn

7,000 -100 -1.41%
 • EPS 12 tháng

  520

 • P/E

  13.48

 • Giá trị sổ sách

  15,530

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  83.34

 • KLCP lưu hành

  11,737,728

P/E Ngành Nguyên vật liệu / Khai khoáng và luyện kim: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp