3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty cổ phần Louis Land (HNX)
(HNX)

Công ty cổ phần Louis Land (HNX)

Bất động sản và Xây dựng / Khu công nghiệp

Công ty cổ phần Louis Land (Trước đây là CTCP Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư) đư...

Xem thêm cafef.vn

800 0 0%
 • EPS 12 tháng

  -210

 • P/E

  -3.80

 • Giá trị sổ sách

  8,070

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  46.14

 • KLCP lưu hành

  57,680,000

P/E Ngành Bất động sản và Xây dựng / Khu công nghiệp: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp