3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa
(HSX)

Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa

Nông nghiệp / Mía đường

Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa được xây dựng từ năm 1969 với tiền thân là Nhà máy đường 40...

Xem thêm cafef.vn

22,000 +300 1.38%
 • EPS 12 tháng

  1,020

 • P/E

  21.49

 • Giá trị sổ sách

  16,920

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  6,553.24

 • KLCP lưu hành

  297,874,449

P/E Ngành Nông nghiệp / Mía đường: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp