3 năm(2020-2022)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Thủy điện Bắc Hà (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần Thủy điện Bắc Hà (UpCOM)

Năng lượng / Thủy điện

Công ty Cổ phần Thủy điện Bắc Hà tiền thân là Ban quản lý dự án thủy điện Bắc Hà trực thuộ...

Xem thêm cafef.vn

13,600 0 0%
 • EPS 12 tháng

  1,280

 • P/E

  10.65

 • Giá trị sổ sách

  12,990

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  897.60

 • KLCP lưu hành

  66,000,000

P/E Ngành Năng lượng / Thủy điện: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp