3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang (UpCOM)

Dịch vụ / Cấp thoát nước

Công ty TNHH một thành viên Cấp thoát nước Bắc Giang tiền thân là đội Xây dựng công trình ...

Xem thêm cafef.vn

18,300 0 0%
 • EPS 12 tháng

  550

 • P/E

  33.39

 • Giá trị sổ sách

  10,680

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  332.13

 • KLCP lưu hành

  18,149,446

P/E Ngành Dịch vụ / Cấp thoát nước: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp