3 năm(2020-2022)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đà Nẵng (HNX)
(HNX)

Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đà Nẵng (HNX)

Dịch vụ / Sách và thiết bị giáo dục

Công ty Sách và thiết bị Trường học Đà Nẵng là doanh nghiệp Nhà nước được thành lập theo T...

Xem thêm cafef.vn

34,900 0 0%
 • EPS 12 tháng

  2,150

 • P/E

  16.23

 • Giá trị sổ sách

  13,920

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  104.70

 • KLCP lưu hành

  3,000,000

P/E Ngành Dịch vụ / Sách và thiết bị giáo dục: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp