3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu Xây dựng Đồng Tháp (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu Xây dựng Đồng Tháp (UpCOM)

Bất động sản và Xây dựng / Vật liệu xây dựng

Công ty Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp được thành lập theo Quyết định sổ 131 /ỌĐ-T...

Xem thêm cafef.vn

11,300 +900 8.65%
 • EPS 12 tháng

  790

 • P/E

  14.36

 • Giá trị sổ sách

  14,820

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  436.13

 • KLCP lưu hành

  38,595,400

P/E Ngành Bất động sản và Xây dựng / Vật liệu xây dựng: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp