3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng - CTCP
(Upcom)

Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng - CTCP

Bất động sản và Xây dựng / Xây dựng

Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP (gọi tắt là Bạch Đằng), tiền thân là “Công ty Xây d...

Xem thêm cafef.vn

7,800 0 0%
 • EPS 12 tháng

  2,930

 • P/E

  2.67

 • Giá trị sổ sách

  10,870

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  169.54

 • KLCP lưu hành

  21,735,900

P/E Ngành Bất động sản và Xây dựng / Xây dựng: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp